Projectmanagement

Na het in kaart brengen van een nieuw op te zetten of aan te scherpen proces, wordt er geaccordeerd en vervolgens geïmplementeerd. De implementatiefase wordt als het goed is projectmatig gerealiseerd, maar ook de voorgaande stappen kunnen vervat worden in een project. Ik heb ervaring met projectmanagement op beide fases.

Waar bij het uitdenken van nieuwe, of vernieuwde processen terdege rekening moet worden gehouden met betrokken, geldt dat voor een project niet anders. De projectmedewerkers komen over het algemeen uit verschillende teams en werken nu in een andere samenstelling. Er moet rekening gehouden worden met een nieuwe groepsdynamiek. Ook is het soms schipperen met tijd en de andere verantwoordelijkheden van de medewerkers.

Van groot belang is dat de doelen van het project en het op te leveren 'product' helder zijn. Dat de opdrachtgever sterk betrokken is en blijft bij het traject en dat betrokkenen de ruimte krijgen om het project succesvol af te ronden. Van de projectmanager wordt teammanagement, communicatie, borgen van betrokkenheid van de juiste personen, structuur aanbrengen, monitoren en signaleren verwacht. Van de opdrachtgever komen de duidelijke doelstellingen, het budget (tijd beschikbaar stellen) en de betrokkenheid.

Projectmanagementtools en methodes zijn van belang om te borgen dat er geen belangrijke stappen gemist worden, faciliteren het maken van planningen en zorgen voor signalering op vlakken van tijds- en budgetoverschrijding. Het succes van het project wordt echter vooral bepaald door duidelijke doelstellingen, beschikbaarheid van middelen (budget en tijd) betrokkenheid van opdrachtgever en het projectteam en het belangrijkste; draagvlak bij degenen die door het resultaat van het project veranderingen ondervinden. Een goede eerste fase waarbij deze medewerkers betrokken zijn en mede vormgegeven hebben, zorgt voor een soepeler implementatietraject.

 

 

Waarom deze headerfoto?
Bladsnijmieren realiseren in een perfecte samenwerking en taakverdeling een woonomgeving en een schimmeltuin die nodig is voor de gezondheid van de groep. De tuin wordt aangelegd in 29 stappen en iedere mier heeft hierin haar eigen taak.