Procesverbetering

Ik heb in de loop van de jaren in zeer uiteenlopende organisaties gebruik gemaakt van verschillende methodes om de procesverbeteringen te realiseren.
De processen varieerden, klein tot groot, hoge impact tot lagere impact, administratief, ICT, logistiek, en meer.
Die ervaring neem ik mee om voor uw organisatie een maatwerk oplossing te realiseren.

Het verbeteren van een proces staat niet los van de rest van de organisatie en haar klanten, medewerkers en leveranciers.
Ik help u om het proces en de plaats er van in de organisatie en ten opzichte van andere processen in kaart te brengen, en om het proces te optimaliseren.

Een proces in kaart brengen en daarna het optimale proces te schetsen is één ding en op zich al complex. Moeilijker is het om de betrokkenen een stem te geven en draagvlak te creëren. Zonder dat laatste zal een op papier optimaal proces nooit soepel functioneren. In de praktijk is daarom het in theorie meest optimale proces zelden het best werkende proces. Vaak loont het doen van concessies op 'het perfecte proces' om het draagvlak bij de medewerkers en klanten te verhogen.

Ik heb mij gespecialiseerd op het samen met de betrokkenen vinden van het best werkende proces. De medewerkers en de klant worden bij de verandering betrokken zonder dat het eindeloos 'polderen' wordt. Natuurlijk verlies ik de doelstelling niet uit het oog. Communicatie staat hoog bij mij op de lijst; helder, tijdig, eerlijk.

Voorbeelden

Compaq: Verbeteren van productie, transport en opslagprocessen om just in time levering te garanderen en om kosten te besparen.

HP:  Opzetten van een BI systeem en het stroomlijnen van dataflows en inregelen van bijbehorende en omliggende processen.

Gemeente Den Haag: Opzetten van een configuratiemanagement proces.

Praktijk van dr. E.J.F. Timmenga: Opzetten van een proces teneinde de wens/verwachtingen van de klant optimaal in kaart te brengen.

Dead Sea Works: Stroomlijnen van het ordermanagementproces en de processen rond voorraadbeheer.

Gemeente Den Haag: Optimaliseren van het Incident management proces en andere ITIL processen.

Procesoptimalisatie om problemen in een organisatie structureel aan te pakken en blijvend op te lossen.
Het verbeteren van processen is voor de hele organisatie, door de hele organisatie.

Wat is er van belang?

Doelstelling, inzicht in de problemen, business case
In kaart brengen van het huidige proces (processen)
Prestatie indicatoren
Welke problemen zijn er
Wat is de doelstelling
Wat levert verbetering op
Cost / benefit
Business case
Draagvlak, commitment
Er is commitment nodig van de eigenaren van het proces. Zij zorgen voor budget en tijd, maar ook dit zullen bij uitstek degenen zijn die verantwoording afleggen aan het management, of vaak zelf deel uitmaken van het management. Zonder draagvlak bij de leiding van het bedrijf zal het proces uiteindelijk niet voldoende verbeterd kunnen worden. Ook degenen die onderdeel van het proces uitmaken moeten er van overtuigd zijn dat er noodzaak is tot verbetering. Gelukkig wordt er juist in deze groep vaak al eerste een signaal afgegeven dat er zaken stroef verlopen.
Tijd en geld
Het goed, structureel opzetten, of wijzigen van processen kost tijd en geld. Uit de business case blijkt als het goed is dat deze investering op termijn veel gaat opleveren.
Kennis van en ervaring met het implementeren van verandering
Kennis en ervaring met het implementeren van verandering kan in de organisatie aanwezig zijn. Is dit niet het geval, of is er extra inzet nodig, dan houd ik mij uiteraard aanbevolen.
Stabiele organisatie

Procesverbetering zal bijdragen aan de stabiliteit van een organisatie. Toch is het goed als de organisatie al enigszins stabiel is. Sterk wisselende bezetting, veranderende management teams, te veel veranderingen en reorganisaties kunnen een risico vormen voor het succes van de procesverbetering.

Kunnen meten van het resultaat
In de business case staat wat het doel is van het aanpassen, verbeteren van het proces. Na implementatie van het vernieuwde proces is het van belang de resultaten te meten. Wat heeft het traject opgeleverd en is dit volgens aanname en verwachting. Tijdens het verbetertraject worden hiervoor metingen, rapporten opgezet.

Waarom deze headerfoto?
De fotosynthese die plaatsvindt in een blad, is een prachtig voorbeeld van een perfect en uiterst nuttig proces