BI & BIM

Business Information Management, afgekort als BIM, is een proces dat ervoor zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan worden vertaald in informatievoorziening.
Informatiemanagement professionaliseert de vraagkant van ICT en valt daarom in de regel niet als IT onderdeel gezien, maar als onderdeel van de bedrijfsvoering. Informatiemanagement functioneert hierbij als opdrachtgever voor de ICT-leverancier en vertegenwoordigt de gebruikersorganisatie als afnemer van de informatievoorziening.

In praktijk wordt de term informatiemanagement alleen gebruikt voor strategische en sturende activiteiten. Voor operationele activiteiten wordt meestal de term functioneel beheer gebruikt. Een ondersteunende methode voor Business Information Management en overigens ook functioneel beheer is BiSL.

Business intelligence, afgekort als BI, is het verzamelen van gegevens over de eigen handelsactiviteit, of dienstverlening. Het kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in informatie, met als doel de kennis die dit oplevert te gebruiken voor het nemen van adequate actie. Business intelligence heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer en efficiënter te kunnen laten werken. Het wordt als een waardevolle kerncompetentie beschouwd.

Business Intelligence volgt op, of is onderdeel van Business Information Management. Vanuit de binnen BIM vastgestelde informatiebehoeften worden de benodigde gegevens verzameld en beschikbaar gemaakt via BI.

UITGELICHTE OPDRACHT: Opzetten rapportage voor alle geledingen bij HP

Opdracht: Identificeren van de informatiebehoefte van de diverse geledingen binnen HP zoals Logistiek, Finance, Sales en deze informatie in een rapportagesysteem beschikbaar maken. Wereldwijde gegevens en bedrijfsonderdelen.
De stappen: Identificeren informatiebehoefte, identificeren bronsystemen, datastromen opzetten, opzetten van een data warehouse / data repository, opzetten van een rapportage database en opzetten van een rapportage structuur, opzetten en beschikbaar maken van de rapporten.

Doel: Inzichtelijk maken van bedrijfsgegevens zodat er verbetering kon worden ingezet, verhogen klanttevredenheid en kostenbesparing.

Teams: Dit werd door twee teams opgezet, ik leidde één van deze twee teams.

Resultaat: Een proces om onderdeel na onderdeel in kaart te brengen en op te leveren was beschikbaar. Er was een data repository die zo opgezet was dat deze uitgebreid kon worden. Onderdeel na onderdeel is opgezet, als eerste waren de logistieke gegevens beschikbaar in de vorm van rapporten daarna sales, finance en personeelszaken.

Waarom deze headerfoto?
De nerven van dit prachtige hout van de Eucalyptus Deglupta (Regenboog Eucalyptus) lijken op de lijnen van een grafiek die een positieve trend vertoont.